Informacja RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Gminna Biblioteka Publiczna w Marklowicach informuje, że:

Administratorem Danych Osobowych (zwanym Administratorem) jest Gminna Biblioteka Publiczna w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 152, 44-321 Marklowice, tel. 32 454 31 53, e-mail: biblioteka@marklowice.pl

Dane osobowe użytkowników biblioteki są zbierane i przetwarzane przez Administratora:

  • w celu korzystania z usług biblioteki zgodnie z Ustawą z dnia 27.06.1997 r o bibliotekach,
  • gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • w celu zawarcia umowy,
  • na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe użytkowników biblioteki będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa - kategoria archiwalna dokumentacji, określona w jednolitym rzeczowym wykazie akt GBP w Marklowicach, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Użytkownicy biblioteki mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i uzupełnienia, pobrania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Informacja wytworzona przez:
Monika Kroemer-Krypczyk , w dniu:  05‑10‑2020 14:20:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Kroemer-Krypczyk
email: biblioteka@marklowice.pl tel.:(32) 454-31-53
, w dniu:  05‑10‑2020 14:20:35
Data ostatniej aktualizacji:
05‑10‑2020 14:29:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive